Events & meetings 2019

Årsmøtet for Railhope Norge blir avholdt på Mariero stasjon 13. mai kl 18:30.

Evt saker til årsmøtet må være styret i hende senest 29. april.

Vi planlegger å bestille mat og ha et hyggelig samvær etter årsmøtet, og vi setter pris på en tilbakemelding om du kommer innen 12. mai.


March, 30th to April, 3rd: Meeting and General Assembly in Northampton GB

POSTPONED

New Website of RailHope International in progress!

spread hope
Conference
Pray4your train
IRM Wordlwide
IRM-General Assembly, Switzerland 2017

Short movie about the IRM-Conference in Goslar

youtube-goslar

MP4-file also in the download area
 

Internasjonal Jernbanemisjon

Den Internasjonale Jerbanemisjon (IRM) ønsker å knytte sammen Kristne ved Jernbanene i alle land, og oppmuntre til sant og virksomt liv i troen på Guds Sønn, Jesus Kristus, og å danne lokale grupper, som kan organiseres i et Landsforbund.

IRM – som paraplyorganisasjon – innbyr hvert tredje år til inspirerende og avspennende konferanse og fritidsdager i de forskjellige land, der en kan lære av hverandres erfaringer.

» Hjemmeside RailHope Norge